Aktualitātes

Velosipēdisti sarosās! Mobilitātes nedēļa Viļānu novadā

Velosipēdisti sarosās! Mobilitātes nedēļa Viļānu novadā?v=1568784385

Viļānu novada pašvaldība septembrī piedalās Eiropas Komisijas izsludinātajā Eiropas Mobilitātes nedēļā, lai popularizētu ilgtspējīgas mobilitātes piedāvātās priekšrocības. Šī pasākuma ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

Piedalies aptaujā un veido novadu labāku

Piedalies aptaujā un veido novadu labāku?v=1568784385

Pēc Viļānu novada domes pasūtījuma SIA “Intra” veic Viļānu novada uzņēmumu, iedzīvotāju un iestāžu vadītāju aptaujas. Aptaujas mērķis – uzzināt Viļānu novada uzņēmēju, iedzīvotāju un iestāžu vadītāju attieksmi, viedokli un vajadzības Viļānu novada teritorijas attīstībā un investīciju piesaistē.  Jūsu paustais viedoklis palīdzēs noteikt  perspektīvākās investīciju piesaistīšanas vietas (teritorijas) un to attīstības iespējas.

Projekta ietvaros uzsākts pētījums

Veicinot Viļānu novada ekonomisko un sociālo attīstību, 2012. gada jūlijā Viļānu novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu, kura ietvaros tiks izstrādāts pētījums par perspektīvajām novada investīciju piesaistīšanas vietām, kā arī pašvaldības darbiniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas projektu izstrādē un īstenošanā.

Atklāti bērnu rotaļu laukumi Radopolē un Sokolkos

Atklāti bērnu rotaļu laukumi Radopolē un Sokolkos?v=1568784385

Kā var sajust laimi? Kā zināt, kad esam patiesi laimīgi? Kas mūs padara laimīgus? Ikdienas steigā ar rūpju rievu pierē un mūžīgi nepabeigtajiem darbiem, par tādu lietu kā laime, bieži vien, nemaz neaizdomājamies. Vakar, 1.augustā, atklājot bērnu rotaļu laukumus Radopolē un Sokolkos, ikviens klātesošais varēja sajust, ieraudzīt un kaut nedaudz izbaudīt laimes sajūtu. Atbildot uz jautājumu: Kā jūs tagad jutīsieties jaunajos rotaļu laukumos? Izskanēja vienkārša, bet ļoti patiesa atbilde: LAIMĪGI! Šī atbilde sasildīja līdz sirds dziļumiem.

Lielie dāvā prieku mazajiem

Lielie dāvā prieku mazajiem?v=1568784385

Piektdien, 27.jūlijā, kad saulīte rotājās pa zemes virsu, Viļānu pilsētā tika atklāti bērnu rotaļu laukumi. Lielie novada iedzīvotāji sagādāja dzirkstošu prieku mazajiem novadniekiem, jo tieši viņu izrādītās iniciatīvas dēļ tapa šie laukumi. Viļānu pilsētā tika iesniegtas piecas projekta idejas, kuras tika atbalstītas un veiksmīgas sadarbības rezultātā tika sakopti un labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi, bet, kas pats svarīgākais – dāvāti neaizmirstami mirkļi mazajiem novada iedzīvotājiem.

Viļānu novada pašvaldībai labi rezultāti pašvaldību sporta dienā

Sestdien, 28.jūlijā, Carnikavā norisinājās Eiropas aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes gadam veltītā Latvijas pašvaldību sporta diena ar mērķi noskaidrot Latvijas sportiskākās pašvaldības un  veidot tradīciju, ka reizi gadā sportiskā gaisotnē pulcējas pašvaldību vadītāji un darbinieki, lai ne tikai noskaidrotu spēcīgākos, bet arī satiktos, aprunātos, dalītos ar uzkrāto pieredzi, nākotnes plāniem un arī atpūstos.

Uzklausīšanas sanāksme

Uzklausīšanas sanāksme?v=1568784385

Vakar, 26.jūnijā, Viļānu novada pašvaldības sēžu zālē notika uzklausīšanas sanāksme par SIA „Viļānu namsaimnieks” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Viļānu novadam. Sanāksmi vadīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Latgales reģiona nodaļas vadītājs Jānis Kravalis. 

Ceļa remonts Rīgas ielā

Ceļa remonts Rīgas ielā?v=1568784385

25.jūnijā tiks uzsākti Viļānu tranzītielas (autoceļš P58 Viļāni-Preiļi Špoģi) posma rekonstrukcijas darbi. Tiks atjaunots ceļa posms Rīgas ielā 495 m garumā no Rīgas šosejas līdz dzelzsceļam. Tranzītielas rekonstrukciju veiks firma SIA „Lemminkainen Latvija”, bet būvuzraudzību – SIA „REM PRO”. Laika posmā no 25. jūnija līdz 21.novembrim būs apgrūtināta satiksme šajā ceļa posmā.

Paveicamo darbu prioritāte – sakārtotas ielas!

Ar LR Satiksmes ministrijas un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu Viļānu galvenā iela – tranzītiela posmā no dzelzceļa līdz Mehanizatoru ielai – iegūs kvalitatīvu ceļa segumu un labiekārtotu apkārtni, kas būs piemērota ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesiem.

Viļānos svētki bērniem

Viļānos svētki bērniem?v=1568784385

1.jūnijs – tā ir diena, kad speciāli bērniem veltīti īpaši svētki. Malu malās izskan dažādi pasākumi, lai bērniem sagādātu prieku un dotu iespēju viņiem justies uzmanības centrā. Jau otro gadu Viļānu novada Radopoles PII „Bitīte” par godu šim notikumam organizē svētkus bērniem. Šogad tie bija vērienīgi sporta svētki visām Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru iniciatore bija Lāsma Malta. Sporta aktivitātes norisinājās tieši 1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Viļānu stadions bija piepildīts ar priecīgām bērnu čalām un neizsīkstošu enerģiju. Svētkos piedalījās Viļānu pilsētas PII, Dekšāres PII un Radopoles PII “Bitīte”.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A