Sākumlapa

Viļānos svētki bērniem

Viļānos svētki bērniem?v=1573557634

1.jūnijs – tā ir diena, kad speciāli bērniem veltīti īpaši svētki. Malu malās izskan dažādi pasākumi, lai bērniem sagādātu prieku un dotu iespēju viņiem justies uzmanības centrā. Jau otro gadu Viļānu novada Radopoles PII „Bitīte” par godu šim notikumam organizē svētkus bērniem. Šogad tie bija vērienīgi sporta svētki visām Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru iniciatore bija Lāsma Malta. Sporta aktivitātes norisinājās tieši 1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Viļānu stadions bija piepildīts ar priecīgām bērnu čalām un neizsīkstošu enerģiju. Svētkos piedalījās Viļānu pilsētas PII, Dekšāres PII un Radopoles PII “Bitīte”.

Vienu speciālistu nomaina cits

Šā gada 17.aprīlī darba tiesiskās attiecības ar Viļānu novada pašvaldību pārtrauca projektu vadītāja Jolanta Ivanova. Paldies Jolantai par radošumu, pozitivitāti un ieguldīto darbu Viļānu novada attīstībā.

Noslēgusies „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta 1.Vadības komitejas sanāksme

Noslēgusies „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta 1.Vadības komitejas sanāksme?v=1573557634

23. un 24.maijā Pleskavā (Krievijā) notika starptautiskā projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)) atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās projekta Vadības komiteja. Projekta partneri – Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldības un organizācijas (kopā 14 partneri) parakstīja sadarbības un finanšu līgumus.

Zilā cerību puķe

Zilā cerību puķe?v=1573557634

…To puķi, to zilo puķi,
Kur gan lai meklē to?
Cik simtu tūkstoš jūdžu
Pie viņas jāceļo?*…

29.maijā Zilā cerību puķe bija uzplaukusi Viļānu Lakstīgalu salā, kur jau piekto gadu norisinājās Bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām festivāls „Zilā cerību puķe”. Šogad uz Viļāniem bija atceļojuši viesi no Dagdas, Rīgas, Madonas un Siguldas, Varakļāniem un Rēzeknes. Pasākuma iniciatore un krustmāte ir Daina Bordovska Viļānu bērnu invalīdu biedrības „Saulstariņi” vadītāja.

Lielajā Talkā Viļānu novadā savākti 2500 atkritumu maisi

Lielajā Talkā Viļānu novadā savākti 2500 atkritumu maisi?v=1573557634

Kad Dievs dalīja zemi, visas tautas sastājas garajā rindā un pēdējie tajā bija latvieši. Visas zemes bija sadalītas un Dievam nekas cits neatlika, kā ar vārdiem „šo zemes gabalu es gribēju paturēt sev, bet labi – varat ņemt..” atdot to mums. Viņš arī vēlas, lai Latvija kļūtu par vistīrāko valsti pasaulē, jo lietainās nedēļas vidū bija viena ļoti silta un saulaina diena. Viļānu novada iedzīvotāji atbalstīja pasākumu un aktīvi piedalījās vides sakopšanas talkās. Talkas dienā tika kopta Radopole, Jaunviļāni, Strupļi, Dekšāres, Atspuka, kapsētas un ceļmalas, Ugrinieku un Maltas ciemati, Viļānu pilsētā – saliņa, Maltas upes krasti, meža taka un ielas.

Viļānu novada pašvaldība īstenos ESF projektu

Eiropas Sociālā fonda projektā Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldībās tiks realizēts projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071 „Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”. Projekta ietvaros kopā tiks apmācīti 37 Viļānu (32) un Varakļānu (5) pašvaldību darbinieki.

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānos „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta ietvaros

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānos „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta ietvaros?v=1573557634

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Viļānos tiks realizēts projekts „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”).

Par 2011.gadā paveikto

Aizvadītajā gadā Viļānu novada pašvalības Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas projektu vadītāja Jolanta Ivanova un plānošanas inženieris Edgars Sermais, katrs savas kompetences ietvaros, strādāja gan pie veiksmīgas pašvaldības projektu realizācijas:

Piesaistītie speciālisti aktīvi iesaistās pašvaldības darbā

Saskaņā ar Projekta īstenošanai noslēgto vienošanos Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087 par Eiropas Savienības projekta „Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu, Viļānu novada pašvaldībā strādā projektu vadītājs un plānošanas inženieris.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A