Aktualitātes

2018.gadā paveiktais algotu pagaidu sabiedrisko darbu jomā Viļānu novadā

2018.gadā paveiktais algotu pagaidu sabiedrisko darbu jomā Viļānu novadā

Arī 2018.gadā Viļānu novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāli īstenoja aktīvo nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem, kas rezultējies ar iespaidīgu paveikto darbu apjomu gan vides labiekārtošanā, gan palīdzības sniegšanā novada pensionāriem un invalīdiem.

   Algoti pagaidu sabiedriskie darbi ir aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Ik mēnesi algotajos darbos dalību ņēmušas vidēji 109 personas, kuras gada laikā sniegušas palīdzību 150 pensionāriem un invalīdiem, biedrībā "Saulstariņi" izsnieguši 5754 pakas trūcīgajiem.

     Nenoliedzami, ka tieši algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji ir liels atbalsts, lai novads kļūtu vizuāli pievilcīgāks un ziedošāks, tādējādi 2018. gada gaitā izstādot gandrīz 5000 puķu stādu, nopļaujot 37 ha zāles,  sagatavojot 3531 m3 malkas un savācot 3679 m3 atkritumu, no kuriem 2777 m3 tika savākti tieši Viļānu pilsētas teritorijā. Jāpiemin, ka infogrammā izvietoti vērā ņemamākie rādītāji par 2018.gadu, tomēr darbu veicēju pienākumos ir vēl apjomīgāks loks sociālā labuma darbu!

NVA piešķirtais finansējums pasākuma īstenošanai 2018. gadam sastādījis 150 813.05 eiro.

 

2019-03-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A