Aktualitātes

No 2019. gada 11. marta uz grants ceļiem ieviesti autotransporta masas ierobežojumi

No 2019. gada 11. marta uz grants ceļiem ieviesti autotransporta masas ierobežojumi

Sakarā ar atkusni un nokrišņiem, lai novērstu ceļa seguma klātnes bojāšanu, uz pašvaldības ceļiem Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā un Viļānu pagastā pakāpeniski tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, būs uzstādītas maksimālās masas ierobežojuma zīmes – ceļa zīme Nr. 312 “Masas ierobežojums”.

Dekšāres pagastā:

 1. Dekšāres strauts –Trūpeņi
 2. Stārķa ligzda – Atspuka – Nagļu ceļš
 3. Garanči – Čeveri
 4. Pa Solto līdz Repšai
 5. Jaunsaimnieki – Lielā priede
 6. Dekšāres – Obeliškas – Dzelzceļš
 7. Obeliškas – Pastari – Mālnieki
 8. Šoseja – Priedaine
 9. Nagļu ceļš – Lejas Dzirnavas – Kuces kalns
 10. Dzelzceļa pārbrauktuve – Rimšas
 11. Gar kūdras purva mājām, no Viļānu pagrieziena

Sokolku pagastā:

 1. Ustroni pa centru
 2. Strupļi gar Gaveiku
 3. Skudnovka – Zavarujevka
 4. Juģermaņi – Mortišķi
 5. Mežkokti- Mukuļi
 6. Jakuški – Dilmaņi
 7. Tumuški pie Fedina
 8. Jaunmurāni – Repši – komplekss
 9. Skudnovkas kapi

 Viļānu pagastā:

 1. Malta – Piziči – Lucāni
 2. Mukuļi – Petrovi – Privši
 3. Lauzinieki – Gritāne – Ornicāni
 4. Ūgrenīki – Rimši
 5. Ceļapītere – Notra
 6. Salaskungi – Aleksandrapole
 7. Notra – Markovka
 8. Notra – Notras kapi – Baikovs
 9. Notra – Notras ezers
 10. Aleksandrapole – Rampāni – Brivci – Aleksandrapole
 11. Aleksandrapole – Sondori –Blūzmi – Brivci
 12. Kristeļi – Lielie Tuči
 13. Juški – Lucāni – Lielie Tuči
 14. Lielie Tuči – Ornicāni – Broki
 15. Rimši – Spergas upe – Kūkoji
 16. Masaļski – Kristceļi – Kristceļu kapi
 17. Notra – Notras ferma
 18. Ūgrenīki – Viļāni
 19. Radapole – Garjanovs
 20. Radapole – Ceļapītere
 21. Privši – Rituma
 22. Privši – Ladusāns – Mālmežnieki
 23. Līdz Masaļsku kapiem
 24. Masaļski – Malta – Poči
 25. Kristeļi – mežs
 26. Pie Juškeviča
 27. LIZC lauki


2019-03-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A