Viļānu novads

Seminārs "Vietējo produktu mārketings"

Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" ietvaros laika periodā no 2014. gada 26. augusta līdz 2015. gada jūnijam rīkos mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem.

Viļānu KN folkloras kopas «Viļōnīši» 25 gadu jubilejas koncerts «Dzīsmu tolka»

Viļānu KN folkloras kopas «Viļōnīši» 25 gadu jubilejas koncerts «Dzīsmu tolka»?v=1409622548

Laiks: plkst. 17:00

Vieta: Lakstīgalu sala

Apraksts: Viļānu KN folkloras kopas «Viļōnīši» 25 gadu jubilejas koncerts «Dzīsmu tolka». Jubilejas viesi: Ģimenes folkloras kopa «Berendejka», etnogrāfiskais ansamblis «Rikava», etnogrāfiskais ansamblis «Rogovka», folkloras kopa «Vydsmuiža», folkloras kopa «Skreine», vīru kopa «Kuzūls», kapelas «Nu i raun» un «Bumburneicys», vidējās paaudzes deju kolektīvi «Stabulnieki» un «Juris».

Ieeja: brīva

Viļānu novada pašvaldība pārdod kustamo īpašumu – automašīnu NISSAN ALMERA, 2005.g.

Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukumā 1A, Viļānos, 1.6.kabinetā, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00 līdz 2014.gada 17.septembra plkst.10.00

Izsoles vieta un laiks: Viļāni, Kultūras laukums 1A, 17.septembrī plkst. 10.00.

Pārdodamās mantas nosacītā cena EUR 300,00, izsoles reģistrācijas maksa EUR 20,00, kas iemaksājama VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS KONTĀ.

Informācija pa tālruni 646662424.

Viļānu novada pašvaldība pārdod kustamo īpašumu – automašīnu OPEL ASTRA, 1998.g.

Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukumā 1A, Viļānos, 1.6.kabinetā, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00 līdz 2014.gada 17.septembra plkst.10.00

Izsoles vieta un laiks: Viļāni, Kultūras laukums 1A, 17.septembrī plkst. 10.30.

Pārdodamās mantas nosacītā cena EUR 200,00, izsoles reģistrācijas maksa EUR 20,00, kas iemaksājama VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS KONTĀ.

Informācija pa tālruni 646662424.

Sociālā dienesta informācija

Kā ziņo Labklājības ministrija, paredzams, ka 2014.gadā "ES pārtikas pakas" vēl nebūs pieejamas Latvijas iedzīvotājiem. Tiek plānots, ka, sākot ar 2015.gadu, iedzīvotāji tiks nodrošināti ar Eiropas Atbalsta fonda atbalstu un varēs saņemt pārtikas pakas.

Svinīgie pasākumi Zinību dienā Viļānu novada izglītības iestādēs

Svinīgie pasākumi Zinību dienā Viļānu novada izglītības iestādēs?v=1409622548
  • Radopoles pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte": plkst.9:00
  • Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē: plkst.9:30
  • Dekšāres pamatskolā: plkst.10:00
  • Viļānu vidusskolā: plkst. 10:00 skolas pagalmā. Lietus gadījumā svinīgais pasākums notiks sporta zālē. 
  • Viļānu Mūzikas un mākslas skolā: plkst. 13:00

Lai visiem veiksmīgs un panākumu pilns jaunais mācību gads!

Viļānu novada iedzīvotāji tiek aicināti uz vietējo zemnieku produkcijas tirdziņu Rēzeknē, kurā piedalās arī mūsu novada ražotāji

Viļānu novada iedzīvotāji tiek aicināti uz vietējo zemnieku produkcijas tirdziņu Rēzeknē, kurā piedalās arī mūsu novada ražotāji?v=1409622548

Lai mudinātu iedzīvotājus uzturā lietot kvalitatīvu vietējās izcelsmes produkciju, vienlaikus atbalstot savus zemniekus, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļa, sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību,  29. augustā, no plkst. 9.00. Rēzeknes novada pašvaldības foajē, Atbrīvošanas alejā 95A, organizē jau otro vietējo zemnieku produkcijas tirdziņu, kurā piedalās arī Viļānu novada vietējās produkcijas ražotāji. 

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A